ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญทุกคณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยมีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ