ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และผู้อำนวยการกลุ่มสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รับชม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ