การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรัตน์ อำเภอหัวตะพาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 “กลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรัตน์” อำเภอหัวตะพาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังสร้างนิสัยให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเป็นการสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู-บุคลากรภายในโรงเรียน

รูปเพิ่มเติม https://web.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02dyj6DBEVvGGhqw86777CJwQRH3hx5nhQKFrytakwJw6rfqmF2ToKu8oY3eAFshBwl