มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญhttps://drive.google.com/file/d/1HhfFSOvAP8PSXgANK7tZAlToTrPdoV-V/view?usp=sharing