โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎหมายและคำปฏิญาณของลูกเสือ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 68 คน

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid021mBJUbP7ymJjJe2P2t91kSqgi3SggLb1YEnkBvT9873atxUbYjR7hPESQMREmYWkl