ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2565

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2565

รายละเอียด  https://drive.google.com/file/d/1oMnk29R2mSIXK4jM7m-0wHN2QiL2HaIc/view?usp=sharing