ประกาศการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาคารของข้าราชการ (บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ(เดิม))ที่ชำรุดทรุดโทรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารบ

Loading

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ

Loading

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป

Read more

ขอบเขตของงาน รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์/รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนขอบเขตของงาน/บก 06

Read more

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวด

Read more