ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป

Loading

Read more

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Loading

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบค

Loading

Read more

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดทำร่างขอบเขตของงานห

Loading

Read more

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ /49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านจิ

Loading

Read more

ประกาศโรงเรียนหนองยอดู่ใยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนหนองยอดู่ใย

Loading

Read more

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารบ้านพักอาคารของข้าราชการ (บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ(เดิม))ที่ชำรุดทรุดโทรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารบ

Loading

Read more