รายละเรายละเอียด ราคากลาง TOR และ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รายละเ

รายละเอียด ราคากลาง TOR แ

Read more

รายละเอียด ราคากลาง TOR และ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด ราคากลาง TOR แ

Read more

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ 2566

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจั

Read more

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวด

Read more

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุดโทรม ของโรงเรียนในสังกัด

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเ

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะ-

Read more

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดร

Read more

เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารประกวดราคาซื้อระบบค

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบค

Read more