ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ

Loading

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป

อ่านเพิ่มเติม...

ขอบเขตของงาน รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์/รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนขอบเขตของงาน/บก 06

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดทำราคากลาง และขอบเขตของงาน TOR ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

การจัดทำราคากลาง และขอบเข

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทกแทนห้งเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อบอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป

อ่านเพิ่มเติม...