การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยมี นายมัธยม เรืองแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการใน กศจ.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02bex1eVynoZd3wFMma5ExzRfiEqMXaa49pPyLSvpLh2UQiS46Mu8i7n9t82b2GS6Kl