ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการนิเทศการศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการการประเมินประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการนิเทศการศึกษา พร้อมด้วยนางลำพูล วังทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และนายเวียงชัย แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กรรมการ เข้าประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการนิเทศการศึกษา) โดยผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2 ราย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประกอบด้วย 1. นางสาวกนกธร จันทรา 2. นางเพลินพิศ สิงห์คำ ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02n6jk4hVeU7iQ4tHftN8kQryt4pC3iGPwewxdYvERJC96n2N6vhrwRMekBAhyGRCNl