สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ ผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้งาน Mobile Application คุ้มครองเด็ก รวมถึงโครงการร่วมขยายผลงานพิเคราะห์การตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง ในชุมชนรอบวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2565


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02nNKBULerU5yJ6ZH3APWRz32vwu7BUufbREpGfNeTeHJdJjcYqofxAgthUJZPiCoql