การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรัตน์

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรัตน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และการงานอาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรัตน์ โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้มีรายการแข่งขันจำนวน  83 รายการ จำนวนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม จำนวน 758 คน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0nQ4fNWYiGcpzmPgh5XRMuRaSVHzLFoHta7rDwgyRFhQjrJgjtFAoHLiRR21ozELKl