สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราว่างให้สถานศึกษาในสังกัดที่ขาดอัตรากำลังครู


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02m6Nusu4L7wBKKhxXjJ9YmbFXpKuoTdGygLBiuUthKxGTa8uyeP56mQ9Q4K5vyMcKl