สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์