สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การจัดทำไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องนำเสนอทางเว็บไซต์ วิธีการจัดทำเว็บไซต์ การนำไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่เว็บไซต์ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยกลุ่มเป้าหมายการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมโรงเรียนสุจริต และครูผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 61 โรงเรียน รวมจำนวน 122 คน


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02LUZm6DercipqazVZenBfUuiJpQRKXEPdFwbHh1i3NBR9resmrQbezircXPCbtnPbl