สพป.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านระบบ VDO Conference