สพป.อำนาจเจริญ จัดชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online สถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02sCYEUbHsWQiqWfANAVfivTTJmMRu4qYk5dG21rdW8cijNiWQxxu7vRmbhZT3hCKJl