สพป.อำนาจเจริญ จัดอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน