สพป.อำนาจเจริญ จัดชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online สถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference