สพป.อำนาจเจริญ ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 จุดเน้น ในไตรมาสที่ 3 และ 4


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2054947534713632