สพป.อำนาจเจริญ ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565