ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุดโทรม ของโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุดทรุดโทรม ของโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประกาศ17062565_0001