สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตได้นำความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงสุจริต ในสังกัดทั้งสิ้น 252 ราย