สพป.อำนาจเจริญ ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ที่เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเด็นระบบเครือข่าย ระบบ Cloud, Server, Bigdata เพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และเสริมสร้างศักยภาพด้าน IT ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2043092565899129