สพป.อำนาจเจริญ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022