รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565