รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจคณะครู ติดตามการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้มอบนโยบายตามโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ โรงเรียนคำปอแก้วคำไหล โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง และโรงเรียนมิ่งมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2042350395973346