สพป.อำนาจเจริญ ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3