สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อทบทวนและติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2025830577625328