สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศ