สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดลุย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานสอบคัดเลือกฯ แก่คณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2015710465304006