สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)