สพป.อำนาจเจริญ เยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 260 คน ใช้ห้องสอบจำนวน 13 ห้องสอบ