ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ผลการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ