ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ปี 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ม.ท.ศ.” เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รอง ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1976767065865013