ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีข้าราชการในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ยื่นกู้จำนวน 9 ราย และข้าราชการครูในสังกัด สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยื่นกู้จำนวน 3 ราย โดยให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยไม่จำกัดผู้กู้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1965701076971612