ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนายอุดร อุทาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รายนายอุดร อุทาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง โดยมีนายภัทรเทพ รักพรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก และนายพิสิษฐ แสงสุขวาว ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) ร่วมเป็นกรรมการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1965696803638706