ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางพิชญ์สิณี แดงสด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น)