ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางพิชญ์สิณี แดงสด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รายนางพิชญ์สิณี แดงสด ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) โดยมีวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย และนายเทวา สายสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล ร่วมเป็นกรรมการประเมิน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91 (บ้านโคกจักจั่น) ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1965686906973029