ตรวจสอบข้อมูลในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2565

คำร้องขอย้ายภายในสำนักงานเขต

คำร้องขอย้ายมาจากต่างเขต