ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2565