ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมนี้ นายอดุลย์ กองทอง ได้แนะนำตัวในที่ประชุม เนื่องจากย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่