รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วย DLTV และ DLIT

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งสิ้น 109 คน โดยโรงเรียนได้นำสื่อการสอนทางไกล DLTV เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเวลา 11.30 น. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล DLTV และ DLIT ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กลไกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล DLTV และ DLIT ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุม 11สพป.อำนาจเจริญ