รับนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1954018884806498