ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษในโครงการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มลุ่มน้ำโขง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ และเข้าใจนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และได้แนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1911126632429057