ก.ต.ป.น. สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา