ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง