พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดด้วย Robotics & Coding”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดด้วย Robotics & Coding” ของกลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรัตน์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการเขียนคำสั่งโปรแกรมสั่งการหุ่นยนต์เบื้องต้นให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมรัตนวารี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1898309910377396