มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ