มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อม เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน. และบุคลากร สังกัด สพป.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ให้แก่

  1. นางสาวอุมากร เขตแวงดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนโคกสาร ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานตกสะพานเสียชีวิต กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ ช่วยเหลือ 3,000 บาท
  2. เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าจันทร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน ประสบอุบัติเหตุโยนขวดกระป๋องสีพ่นรถเข้าไปในกองไฟ ทำให้เกิดการระเบิด ไฟลวกบริเวณหน้า แขน ขา และลำตัว กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ ช่วยเหลือ 2,000 บาท
  3. เด็กหญิงประภัสสร ไชยมาตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ ได้เสียชีวิตเนื่องจากป่วยและมีโรคประจำตัว กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ ช่วยเหลือ 3,000 บาท
  4. เด็กหญิงรินรดา พุทธเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนายม ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ ช่วยเหลือ 3,000 บาท
  5. เด็กหญิงอัญญาดา ดีจรรย์ นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ ช่วยเหลือ 3,000 บาท

โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1898236373718083