บริจาคเงินรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สพป.อำนาจเจริญ ร่วมบริจาคเงินรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2564 วัตถุประสงค์ของการจัดงานกาชาด เพื่อเป็นการหารายได้ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ รับมอบ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ